به گزارش المنار، محمد مرسی در آستانه برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید مصر از ارتش این کشور خواست که به نیروهای پلیس در برقراری امنیت تا زمان اعلام نتایج همه پرسی کمک کند.

این دستور در قالب یک فرمان حکومتی به شماره ۱۰۷ در جراید رسمی مصر منتشر شد و از امروز دوشنبه قابل اجرا است.

محمد مرسی به موجب این فرمان حکومتی، افسران نیروهای مسلح حق بازداشت شهروندان را دارند و باید در راستای حفظ امنیت و حفظ تاسیسات حیاتی دولت با دیگر نیروهای امنیتی و پلیس هماهنگی داشته باشند.

همه پرسی قانون اساسی مصر ۱۵ دسامبر(۲۵ آذر) برگزار خواهد شد. معترضان به این قانون اساسی از جمله جبهه نجات ملی شرکت در آن را تحریم کرده اند.

منبع: مهر