به گزارش ملت ایران به نقل از روزنامه انگلیسی «دیلی میل»، پروژه‌ای مخفیانه که اخیرا افشا شده، نشان می دهد که آمریکا در نظر داشته است تا در دهه ۱۹۵۰ میلادی، برای به تصویر کشیدن قدرت خود در عرصه رقابت های فضایی دوره جنگ سرد، کره ماه را با یک بمب هسته ای منفجر کند.

این پروژه موسوم به «مطالعه پروازهای تحقیقاتی قمری» به همراه «پروژه ۱۱۹ - A» هیچ گاه عملی نشدند اما هدف اولیه آنها ایجاد ارعاب در اتحاد جماهیر شوروی آن هم بعد از پرتاب اولین ماهواره مصنوعی موسوم به «اسپاتنیک ۱» این کشور بود که قدرت تکنولوژیکی شوروی را به نمایش گذاشت.

بر اساس این خبر، این وسیله هسته ای قرار بود از یک موشک و از مکانی نامعلوم به سمت ماه پرتاب شود. این پرتاب منجر به انفجاری عظیم در ماه می شد که از زمین قابل رؤیت بود.

این انفجار نتیجه یک بمب اتمی بود زیرا وزن یک بمب هیدروژنی برای حمل توسط یک موشک برای مسافت ۲۳۸ هزار مایلی تا ماه بسیار سنگین بود.

این ماموریت مخفیانه نهایتا به دلیل نگرانی های ایمنی درباره مواد رادیو اکتیو که می تواند فضا را آلوده کند، اجرایی نشد.

علاوه بر این، دانشمندان نگران بودند که این بمب پیش از موعد منفجر شود و باعثبه خطر افتادن جان مردم زمین شود.

این پروژه مخفیانه به مدت تقریبا ۴۵ سال توسط دولت آمریکا مخفی نگه داشته شد و دولت واشنگتن هیچگاه رسما دخالت خود را در این پروژه تائید نکرده است.