مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب شیر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، پیرامون گزارش دو پهلوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت ایران و نشست آینده ۱ + ۵ گفت: گزارش ارائه شده از سوی آژانس روند طبیعی و نشانه همان سیاست‌های دو گانه کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی است و جایی برای نگرانی و تردید وجود ندارد.

وی در ادامه زوال تحریم‌های غرب در برابر کشورمان را امری عادی دانست و ادامه داد: هر چند جمهوری اسلامی ایران همواره شاهد فشارها و تهدیدات از جانب آمریکا و کشورهای غربی بوده است اما تحریم‌های غرب هیچ گاه بر اصول و سیاست‌های کلی کشورمان لطمه‌ای وارد نکرده است.

دواتگری به ضرورت تغییر روند غرب نسبت به سیاست‌های ایران اشاره کرد و گفت: غرب باید مواضع خود را نسبت به کشورمان تغییر دهد چراکه با ادامه این روش قطعا طرف غربی بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد.

وی با تاکید براینکه ایران همواره به دنبال پیشبرد فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای بوده است، تصریح کرد: کشورمان هیچ‌گاه با بهره برداری از فعالیت‌های هسته ای درصدد ضربه زدن به سایرکشورها نبوده است و تنها به فکر پیشرفت و فن آوری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آمریکا و غرب با اعمال سیاست‌های دوگانه نمی‌توانند در پیشبرد اهداف و مقاصد جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد سازند.