همزمان با سالروز بیعت همافران نیروی هوایی با امام راحل فرماندهان و کارکنان نیروهای هوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.