به گزارش ملت ایران، محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز دکتر ناظریان مهدی را در بیمارستان دی مورد معاینه قرار داد.

وی افزود: پس از معاینه نیز وی را از اتاق خارج کردند و ماموران زندان اوین وی را به زندان انتقال دادند.

وکیل مدافع فرزندان هاشمی از طرح شکایت علیه یک خبرگزاری و دو سایت خبری در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد و افزود: با توجه به این که تحقیقات از مهدی هاشمی محرمانه است نباید درخصوص آن اطلاع رسانی صورت می گرفت. متاسفانه یکی از خبرگزاریها و دو سایت خبری اتهاماتی را به مهدی نسبت داده اند که موکلم پس از مشاهده اخبار منتشر شده اعلام کرد این اتهامات صحت ندارد به همین خاطر صبح فردا شکایتی را در این خصوص در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح خواهیم کرد.

وی افزود بر اساس تبصره ماده ۱۸۸ آئین دادرسی نباید مشخصات و یا اتهامات متهمان در جریان دادگاه و تحقیقات افشا شود که ما انتظار داشتیم قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان دهد.