ملت ایران: تصاویری که مشاهده می کنید تصاویری سری است که برای اولین بار در کانال ABC News در اختیار عموم قرار گرفته است و نشان دهنده بزرگی انفجار وخرابی هولناکی است که در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در منطقه تجاری نیویوک رخ داد. این تصاویر توسط یک هلیکوپتر پلیس نیویورک گرفته شده است.