تهدید جدید طرفداران رامنی

اختصاصی ملت ایران: سرمایه گذاران و میلیونرهای جمهوری خواه طی نامه هایی از کارمندان خود خواستند که به رامنی رای دهند. دیوید و چارلز میلیونر و سرمایه دار بزرگ امریکایی طی نا مه ای به ۴۵ هزارنفر از کارکنان شرکتهای خود درباره رییس جمهور شدن دوباره اوباما هشدار داد. متن نامه بدین شرح است: " همانطور که گفته شده انتخاب هر رییس جمهور مهم و تاریخی است و ما معتقدیم که انتخابات معلوم میکند که وارثان آینده امریکا چه کسانی خواهند بود " به گفته وی اگر اوباما برنده انتخابات باشد تجارت امریکا دچار بحران بیشتری میشود و بیش از ۵۰هزار نفر کارمند در معرض خطر بی کاری قرار می گیرند.