فارس: سید علی‌اکبر طاهایی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی مازندران گفت: معاون اول رئیس جمهور به همراه چند وزیر این هفته به مازندران سفر می‌کنند.

استاندار مازندران بیان کرد: توسعه داشته‌ها و تقویت توانمندی‌ها سرلوحه فعالیت صنعتگران قرار دارد.

وی تصریح کرد: در شرایط خاصی قرار داریم که باید با یکدلی و هم‌فکری کارها را پیش ببریم.

طاهایی بیان کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی رویکرد و سیاستی کارگشایانه است.

به گفته استاندار مازندران جلسات ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان باید ادامه داشته باشد و در مراحل بعد بازدید از واحدها نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید با دقت نظر و برنامه‌ریزی کارشناسی در راستای حل مشکلات گام برداشت.

استاندار مازندران خواستار ارائه راهکارهای جدید و کارشناسی شده برای رفع گره‌های موجود از سوی صنعتگران و همچنین ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی شد.