احمد امیرآبادی نماینده مردم قم از ارسال نامه ای به ریاست مجلس با امضای۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامیخبر داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در این نامه از ریاست مجلس درخواست داشتند که از وزارت خارجه بخواهد تا متن توافقنامه ژنو را برای همه نمایندگان مجلس ارسال کند.

وی با بیان اینکه قرار بود نمایندگان سوال از وزیر خارجه را در دستور کار قرار ندهند، گفت: در صورتی که متن این توافقنامه برای نمایندگان ارسال نشود امکان دارد سئوال از وزیر خارجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

پیش از این نمایندگان نسبت به عدم اطلاع از متن توافقنامه ژنو اعتراض کرده بودند. در همین ارتباط محمد سلیمانی نماینده مردم تهران اعلام کرده بود مانند کنگره آمریکا که همه اعضا از متن توافق ایران و غرب اطلاع دارند، باید تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از متن توافقنامه ژنو اطلاع داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرده بود که تنها آگاه بودن ریاست مجلس به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی از متن توافقنامه ژنو کافی نیست.