فارس: عضو حزب اسلامی کار گفت: حسین کمالی باتوجه به رایزنی‌های صورت گرفته به صورت شفاف موافقت خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

اسماعیل حق پرستی عضو حزب اسلامی کار گفت: حسین کمالی دبیرکل این حزب با توجه به رایزنی‌های انجام شده نظر خود را به صورت صریح و شفاف درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.

وی افزود: باتوجه به جلساتی که میان اعضای خانه کارگر و حزب اسلامی کار با حسین کمالی صورت گرفته وی رسماً موافقت خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

بر پایه این خبر خانه کارگر به عنوان اولین تشکل سیاسی محسوب می‌شود که رسماً نامزد انتخاباتی خود را مشخص کرده است.