هدیه ای عجیب برای چاوز

به گزارش ملت ایران ایگور سچین رییس شرکت روس نفت در سفری که به ونزوئلا داشت از طرف پوتین به چاوز هدیه ای عجیب داد. گفته میشود پوتین یک سگ سه ماه از نژاد سگهای روسی تریر برای چاوز به عنوان هدیه فرستاده است. چاوز نام این سگ را ElRuso " روسی نامیده است.

گفته میشود این نوع سگ به سگ استالین معروف است و بعد از جنگ جهانی دوم از ترکیب نژادهای دیگری مثل ایردل تریر، اسچنزر، روت ویلر و نیوفوندلند بوجود آمده است.