به گزارش اختصاصی ملت ایران عمر خضر ۲۶ ساله جوانترین زندانی گوانتانامو به کشورش کانادا باز گردانده شد. عمر توسط پدرش که با القاعده در ارتباط بود به افغانستان برده شد و تحت تعلیمات طالبان قرار گرفت اولین بار درسن ۱۵ سالگی در افغانستان دستگیر شد سپس در سال ۲۰۱۰ به علت کشتن سرباز امریکایی با نارنجک به هشت سال زندان محکوم شد او که مدتی در زندان گوانتانامو به سر برده است حالا به زندان میل هیون اونتاریو در کانادا انتقال داده میشود.