معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست گفت: ناوهای جنگی آمریکایی با انجام مانور در سطح خلیج فارس جلبک ایجاد می‌کنند که این کار باعثکاهش عمق خلیج فارس می‌شود.

عبدالرضا کرباسی در گفت‌وگو با فارس درباره وجود احتمال ایجاد آلودگی هسته‌ای در خلیج فارس توسط ناوهای جنگی آمریکایی اظهار داشت: در این زمینه همکاری خوبی را با سازمان انرژی اتمی داشته‌ایم و از توانمندی‌ آنها در اندازه گیری آلودگی هسته‌ای خلیج فارس در خشکی - دریایی استفاده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تا کنون موردی از آلودگی هسته‌ای در خلیج فارس ثبت نشده است، گفت: خوشبختانه تمام سطوح اکتیویته خلیج فارس در حالت طبیعی خودش قرار دارد.

معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست ادامه داد: ضرر و زیانی که به دلیل رفت‌وآمد ناوهای جنگی در خلیج فارس ایجاد می‌شود به ۲ دسته تقسیم بندی می‌شود.

کرباسی اضافه کرد: بخش اول آلودگی در خلیج فارس مربوط به مانورهایی می‌شود که ناوهای جنگی آمریکایی گاهی به صورت شلیک موشک انجام می‌دهند.

وی افزود: با شلیک هر موشک میزان زیادی نیتروژن در آب تبدیل به آمونیاک می‌شود که باعثرشد بی‌رویه جلبک در خلیج فارس می‌شود.

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تولید بی‌رویه جلبک در دریا به کاهش زودرس عمق خلیج فارس کمک می‌کند گفت: رشد بی‌رویه جلبک باعثمی‌شود که خلیج فارس زودتر پیر شود.

کرباسی تصریح کرد: همچنین یکی‌ دیگر از اثرات زیست محیطی در خلیج فارس تخلیه فاضلاب‌های بهداشتی کشتی‌ها و ناوهای جنگی است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در هر کشتی و ناو جنگی هزاران نیرو قرار دارد، به ازای هر نفر اگر ۱۰۰ لیتر پساب بهداشتی هم تولید شود، به چندین هزار مترک مکعب می‌رسد که بار آلی زیادی همچون فسفات و نیترات و … را به همراه دارند که این آلودگی نیز تولید جلبک به همراه دارد.

وزارت نیرو در ساخت تصفیه‌خانه موفق نبوده است

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: آلودگی ناوهای جنگی و کشتی‌‌ها در برابر آلودگی‌های فعلی که توسط ۸ کشور منطقه به خلیج فارس ریخته می‌شود قابل مقایسه نیست.

وی گفت: ۸ کشور حاشیه خلیج فارس از لحاظ تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

کرباسی ادامه داد: همچنین وزارت نیروی کشورمان هم علی‌رغم اینکه دولت حکم کرده بود تا پایان سال ۹۱ تمام شهرهای بالای ۳۰ هزار نفر اطراف خلیج فارس را به تصفیه خانه بهداشتی مجهز کند، اما در این کارش موفق نبوده است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حوزه حفاظت از زیست دریایی خلیج فارس نیز ۴ پروتکل به امضا رسیده است که روز گذشته اولین پیش‌نویس گزارش وضعیت زیست محیطی خلیج فارس آماده شده و به دست ما رسیده است