زهره طبیب زاده در گفتگو با مهر، در واکنش به سفر رئیس جمهور به نیویورک با هیئت ۱۲۰ نفره، گفت: در شرایطی که محدودیت ارزی داریم و مردم به لحاظ معیشتی در مضیقه به سر می برند، بحثتحریم و تورم و همچنین سیاست های انقباظی دولت در بودجه و کاهش بودجه عمرانی و جاری مطرح است؛ این سوال از رئیس جمهور مطرح است که چرا ۱۲۰ نفر را با خود به نیویورک برده است.

وی با تاکید براینکه حضور رئیس جمهور در صحنه های بین المللی ضروری است، تصریح کرد: حضور رئیس جمهور برای اعلام مواضع ایران و پیگیری اهداف والای انقلاب اسلامی در مجامع بین المللی ضروری است؛ اما هیچ لزومی ندارد که احمدی نژاد در سفر به یک کشور متخاصم که هیچ رابطه تجاری سیاسی و فرهنگی با ایران ندارد؛ یک هیئت ۱۲۰ نفره با خود ببرد.

نماینده مردم تهران با اشاره به سفر هیئت ۱۵۰ نفری هند به ایران در زمان برگزاری شانزدهیمن اجلاس جنبش عدم تعهد، گفت: مراودات هند با ایران در سطح ها و حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، بازرگانی و غیره گسترده است و این کشور برای افزایش همکاری ها با هیئت ۱۵۰ نفری به کشورمان آمد؛ اما هیچ لزومی نداشت که ایران با هیئت ۱۲۰ نفری به آمریکا برود.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به تذکر کتبی خود به رئیس جمهور درباره درخواست ویزا از آمریکا برای ۱۶۰ نفر گفت: ما از رئیس جمهور به دلیل بردن هیئت همراه غیر معمول و خارج از روال به نیویورک توضیح می خواهیم.

وی افزود: بنابر اخبار منتشر شده ایران ابتدا ۱۶۰ ویزا درخواست کرده بود که آمریکا ۱۲۰ ویزا صادر کرده؛ لذا رئیس جمهور باید در این مورد پاسخگو باشد که چرا چنین درخواستی از کشور متخاصم داشته باشد که آنان بخواهند درخواست ایران را رد کنند.

طبیب زاده با تاکید بر اینکه اینگونه رفتارها از کسی که شعار عدالت طلبی سر می دهد دور از انتظار است، گفت: رئیس جمهور باید در مورد شأن حضور افرادی که با خود به این سفر برده، فارغ از اینکه که چه کسانی هستند، آیا پسر مشائی بوده یا خانوداه های وزیران وهمچنین در مورد مخارج این سفر توضیح دهد.