به نوشته دیپلماسی ایرانی درهمین حال، ستاد انتخابات میت رامنی از حزب جمهوریخواه درهمین زمان توانست ۱۱۱ میلیون دلار کمک کسب کند که با توجه به اختلاف سه میلیون دلاری با گروه نامزد رقیب خود می تواند نشانه نزدیک بودن جایگاه سیاسی دو نامزد باشد.

براساس روش های انتخاباتی در آمریکا که مورد انتقاد گسترده گروههای مردمی و مستقل قرار دارد، تشکل های لابی کننده سیاسی، مالی و اجتماعی که بیشتر دربرگیرنده شرکت های بزرگ صنعتی و گروههای بزرگ سرمایه داران بویژه در حوزه صنایع تسلیحاتی هستند، براساس حمایت نامزدها از اهداف خود و سهم گیری از دولت آینده، کمک های ارائه می کنند تا منافع خود را حفظ کنند.

منتقدان می گویند که این روند سبب می شود، دولت ها به عنوان وامداران کمک دهندگان، سیاست ها و برنامه های خود را برای عملی شدن اهداف آنان تنظیم کنند و از همین رو وعده های انتخاباتی ملی و عمومی همیشه فراموش می شود.

به گزارش رسانه ها، هردو نامزد که رقابتی نزدیک دارند تا زمان برگزاری انتخابات در ششم نوامبر(۱۶ آبان)، مبارزه برای جذب بیشتر پول و آرا را در ۹ ایالت فلوریدا، کارولینای شمالی، ویرجینیا، اوهایو، ویسکانسین، آیوا، کلرادو و نواداافزایش می دهند و تلاش خواهند کرد از یکدیگر پیشی گیرند.

رسانه های خارجی درهمین حال به اعتصاب گسترده دیروز(دوشنبه) معلمان در شهر شیکاگو واقع در ایالت ایلینویز اشاره کرده اند که هرچند یک مساله ای محلی است، اما در آستانه انتخابات و احتمال گسترش آن به دیگر شهرها، می تواند جنبه سراسری پیدا کند.