به گزارش شبکه بی بی سی عربی، طارق الهاشمی در یک نشست خبری به صدور حکم اعدام خود واکنش نشان داد.

معاون فراری رئیس جمهوری عراق افزود: محاکمه برگزار شده و حکم پس از آن صوری است و همه حقوق من در آن دادگاه ضایع شده است.

وی مدعی شد: سیاسی کاری شده و حکمی که صادر شده ظالمانه و فاقد مشروعیت است زیرا دادگاهی که حکم را صادر کرده، صلاحیت نداشته است.

الهاشمی افزود: از قبل انتظار این حکم را داشتم و آن به مثابه مدالی بر سینه من است و حملات نوری المالکی نخست وزیر عراق علیه من گواه بی گناهی من است.

وی ضمن تکرار ادعای بی گناهی خود از آمادگی در برابر دستگاه قضایی عادل و نه دستگاه قضایی فاسد خبر داد.

الهاشمی افزود: صدور این حکم مرا از خدمت به کشورم باز نمی دارد زیرا این آرای ملت عراق بود که مرا به بالاترین سمتها رساند.

وی از طرفداران خود خواست که فرصت را از مالکی، حامیان وی و فتنه ای که قصد شعله ور کردن آن را دارند، سلب کنند.

معاون فراری رئیس جمهوری عراق از حامیان خود خواست با حمل شاخه های زیتون به صلح روی آورند نه سلاح.

شایان ذکر است دادگاهی در عراق دیروز حکم اعدام طارق الهاشمی را به اتهام دخالت در حوادثتروریستی صادر کرد.