به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران مرتضی تمدن استاندار تهران در حاشیه نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات استانداری در آستانه برگزاری انتخابات گفت: با اطلاعیه شماره یک وزارت کشور که اخیراً صادر شد، فعالیت کل مجموعه‌های وابسته به وزارت کشور طبق مأموریت‌های تعریف‌شده برای انتخابات شکل می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: از هم‌اکنون آموزش متولیان، برگزارکنندگان و مجریان در دستور کار قرار گرفته و نیز بخشی از کار در این بخش به فراهم‌کردن مبانی آموزش همگانی و عمومی و مقررات و قوانین انتخابات است که بسته‌های آموزشی آن بخشی به صورت متمرکز در وزارت کشور صورت گرفت و بخشی نیز در استانداری‌ها به صورت برگزاری دوره‌های آموزشی خواهد بود.

تمدن همچنین تصریح کرد: در بخش‌های عملیاتی - اجرایی نیز تا قبل از ورود به زمان‌بندی انتخابات، کارهایی در جهت هماهنگی مجریان و پشتیبانی انجام خواهیم داد و طبق زمان‌بندی وزارت کشور، اقدامات خود را عملیاتی و بموقع اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تغییرات در استانداری‌ها گفت: امور یادشده وابسته به فرد نیستند بلکه در چارچوب ضوابط و قوانین انتخابات اجرا می‌شوند.

تمدن در پایان خاطرنشان کرد: امور آموزش و تدوین بسته‌های آن بستری منسجم دارد و قائم به شخص نیست.