ملت ایران:

۵۱ نفر از زنان و مردان روستایی در اعتراض به دستور دولت ایالتی مادیا پرادش هند که منجر به زیر آب رفتن دهکده شان شده، ۱۴ روز را در آب غوطه ور خواهند ماند.

تصاویر: اعتراض عجیب زنان و مردان به دولت !

اعتراض کنندگان خواستار این هستند که دولت صرفا نیم متر از سطح آب را کاهش دهد. اعتراض کنندگان با تاکید بر اینکه دولت باید به آنها خسارت بپردازد، عنوان کردند که دولت چاره ای جز گوش کردن به آنها ندارد در غیر این صورت عواقب بسیار جدی تر در پیش خواهد بود زیرا برخی افراد تا گردن در آب فرو رفته اند.

خبرگزاری فارس