فرمول آبجوی خانگی کاخ سفید که سالهای سال داخل این مجموعه اقامتی و دولتی ریاست جمهوری آمریکا تهیه می شد، تاکنون به طرز محرمانه نگهداری می شد.

این اقدام در پی آن صورت گرفت که ۱۳ هزار نفر با امضای توماری از رئیس جمهور امریکا خواسته بودند که فرمول این آبجوی خانگی را فاش کند.

این افراد علاوه بر طرح این موضوع، عدم فاش شدن طرز تهیه آبجوی کاخ سفید را در تضاد با " حق دسترسی همگانی به اطلاعات " دانسته بودند.

به نظر می رسد با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و داغتر شدن رقابت اوباما با میت رامنی، رئیس جمهور این کشور برای ابقا در سمت خود دست به هر ترفندی می زند.