فارس: برای دیدن آثار به جای مانده از دوران مغول در اصفهان رئیس جمهور مغولستان و هیئت همراهش لحظاتی پیش به اصفهان وارد شدند.

تساخیاگین البگ دورج، رئیس جمهور مغولستان و هیئت همراهش لحظاتی پیش برای بازدید از آثار به جای مانده از دوران مغول در اصفهان به اسن شهر وارد شدند.

هم اینک هواپیمای حامل تساخیاگین البگ دورج، رئیس جمهور مغولستان در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.

وی که دو روز پیش به دلیل شرکت در شانزدهمین اجلاس سران غیر متعهد در تهران حضور یافته بود، برای دیدن محراب اولجایتو یکی از آثار به جای مانده دوران مغول در اصفهان به این شهر سفر کرده است.

همچنین وی به دلیل وجود گنبد سلطانیه در زنجان که از آثار مغولان در ایران است، به این شهر سفر کرده است.