به گزارش اختصاصی ملت ایران یک مقام ارتش امریکا اعلام کرد: شش سرباز امریکایی به جرم سوزاندن بیش از ۱۰۰ جلد قرآن و کتب مقدس اسلامی در افغانستان مجازات میشوند. گفته میشود این سربازان بعد ازاین اقدام نادرست و غیر اخلاقی که ماه فوریه مرتکب آن شدند تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند که خشم و شورش افغانها را در پی داشت و بیش از ۳۰ کشته به جا گذاشت. همچنین سه سرباز نیروی هوایی امریکا به دلیل انتشار ویدئویی که درآن به اجساد نیروهای طالبان توهین و بی احترامی هم شده، مجازات میشوند. تنبیه و مجازات شش سربازی که کتب مقدس را سوزاندند از نوع اجرایی خواهد بود مثل تنزل درجه، اضافه خدمت، یا جریمه نقدی.

همچنین در پی درگیری های ۲۰فوریه رییس جمهور افغانستان حامد کرازی خواستار محاکمه علنی این سربازان شد که بعدا رییس دفتر او به خبرنگار آسوشیتِد پِرِس گفت حامد کرازی تصمیم خود را بازنگری می کند و سه شنبه پاسخ قطعی را اعلام می کند.
یافته ها نشان می دهد که بیش از ۱۰۰ جلد قرآن و کتب مقدس اسلامی در پایگاه هوایی بگرام امریکا در شمال کابل جمع آوری شده و سوزانده شدند. یک سوم از ۵۳جلد قرآن و ۱۶۲ کتب مذهب اسلامی بر اثر این آتشسوزی از بین رفتند.

سه سرباز دریایی که یک ویدوئو غیر انسانی و اخلاقی منتشر کردند به جرم خود مبنی بر توهین به اجساد طالبان و منتشر کردن و به ویدئو غیر انسانی و اخلاقی و دروغ گفتن به افسر جستجو اعتراف کردند. هویت این سه نفر هنوز آشکار نشده است و به گفته افسر دریایی بعد از مشخص شدن جزییات پرونده حکم مجازات این سه نفر هم اعلام میشود.