ردگیری اجداد مادری اوباما به یک برده سیاهپوست

استانلی آن دانهام، مادر آقای اوباما، در کنار پدر و مادرش

مادر سفیدپوست

استانلی آن دانهام، مادر آقای اوباما، در کنار پدر و مادرش

آقای پانچ با زنی سفید پوست به نام بانچن ازدواج می کند.

خانم هارمان، می گوید این تحقیق جذابیت های خاص خود را داشته چرا که آنها توانسته اند رابطه اولین رییس جمهوری سیاه پوست آمریکا را با این برده سیاهپوست مشخص کنند.

اما برخی هم نسبت به درستی این اطلاعات شک کرده اند و می گویند با توجه به اینکه بسیاری از اسناد از بین رفته اند، نمی توان به راحتی نتیجه گیری کرد.

در سالهای اخیر، وب سایت هایی همچون " Ancestry. com " مردم را به شناسایی اجداد خود تشویق کرده اند و خیلی ها توانسته اند داستان های جالبی درباره اجداد خود پیدا کنند.