چهره کاملا متفاوت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸

چهره کاملا متفاوت هاشمی رفسنجانی + تصاویر