سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران و قبول پروتکل جمهوری اسلامی ایران و رعایت حجاب در ملاقات های رسمی با مقامات کشورمان، بازتاب گسترده ای در رسانه های اروپایی و این کشور داشته است.

به گزارش ملت ایران، سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران و قبول پروتکل جمهوری اسلامی ایران و رعایت حجاب در ملاقات های رسمی با مقامات کشورمان، بازتاب گسترده ای در رسانه های اروپایی و این کشور داشته و اعلام کرده اند این از پیروزی های بزرگ دستگاه دیپلماسی ایران است که کشورها را مجبور به احترام گذاشتن به قوانین و سنت های این کشور می کند.