ملت ایران: باقری‌، ‌حسینی، افضلی‌فرد، قاضی‌پور‌، ‌موسوی لارگانی، پزشکیان، منصوری، موسوی، ‌سلطانی، طباطبایی‌، مددی، ‌عبدالله‌زاده‌، هروی، قره سید رومیانی، سبحانی‌نیا، حسینی صدر، منادی، ‌اسداللهی نمایندگان بناب، قائمشهر، ‌اردبیل، ارومیه، فلاورجان‌، تبریز، کاشان، ‌ مغان، ‌بروجن، نایین، ‌میانه، ‌طبس، قائنات، ‌تبریز‌، نیشابور‌، خوی، تبریز و تربت‌جام خطاب به رییس سازمان صدا و سیما تذکر دادند که با دست‌اندرکاران شبکه دو اخبار ساعت ۲۰:۳۰ که با بیان وهن‌آلود خود برخلاف ضرورت حفظ شان و اقتدار مجلس عمل نموده‌اند برخورد کند.