ملت ایران: توبی لانزر از مقام هایسازمان ملل، به خبرنگاران از خیل اعدام های صحرایی خبر داد که در شهر سقوط کرده ی بور در ایالت جونگلی روی می دهد.

او گفت عده زیادی از مردم به پایگاه سازمان ملل در این منطقه پناه برده اند و عده بیشتری در بیشه ها پنهان شده اند.

طی هفته ی گذشته، برخوردهای شدیدی بینسربازانوفادار به رئیس جمهور این کشور، سالوا کی یر، و دیگر حامیان معاون سابق وی، رخ داده است.

بیش از پانزده هزار نفر در پایگاه سازمان ملل هستند

این ایالت به دست شورشیانی افتاده که به معاون سابق رییس جمهوریسودانجنوبی وفادارند.

در همین حال، آمریکا اعلام نمود که شهروندان خود را از این کشور خارج کرده است.

چهار مامور آمریکایی که در هواپیمایی بودند مورد حمله شورشیان قرار گرفتند و مجروح شدند. همین موضوع سبب تاخیر در خروج شهروندان آمریکا شد.

پیشتر ارتش سودان جنوبی اعلام کرده بود که " کنترل شهر بنتیو دردست ما نیست " و این شهر در ایالت نفت خیز یونیتی به دست شورشیان افتاده است.

سالوا کی‌یر، رییس جمهوری سودان جنوبی معاونش ریک ماکار را در ماه ژوییه به ظن تلاش برای کودتا از سمتش برکنار کرد، درگیری ها بین طرفداران دو طرف از هفته گذشته آغاز شد.

آقای لانزر که چندین روز را در شهر بور به سر برده است، هشدار داد، تعداد کسانی که در سودان جنوبی به کمک نیاز دارند هر روز در این کشور افزوده می شود.

او پیش بینی کرد که تا چند روز آینده صحبت از ده ها هزار نیازمند کمک نخواهد بود و اعداد به صدها هزار هم می رسد.

آقای لانزر می افزاید خطر اصلی در این جنگ آنست که نظامیان دولتی نه با یک ارتش منظم و متعارف که با گروهی از جوانان به گفته ی او غیر قایل کنترل روبرو اند.

دولت می گوید تلاش می کند تا شهر بور را ازشورشیانباز پس بگیرد.

تاکنون دو نفر از صلحبانان هندی و یازده نفر از مردم غیرنظامی در حمله به یک مقر سازمان ملل در ایالت جونگلی کشته شده اند. ​