پیکر نلسون ماندلا یکشنبه در مقبره ای نزدیک خانه خانوادگی وی در کونو در استان کیپ شرقی آفریقای جنوبی به خاک سپرده شد

ملت ایران به نقل از رویترز از کونو گزارش داد که در مراسم خاکسپاری اعضای خانواده ماندلا و رهبران آن کشور حضور داشتند.

خاکسپاری ماندل پس از پایان ۱۰ روز مراسم عزاداری برای ماندل اولین رییس جمهوری سیاهپوست آفریقای جنوبی و نماد مبارزه با آپارتاید و نژادپرستی، انجام شد.

ماندلا پنجشنبه ۱۴ آذر ماه(۵ دسامبر) در سن ۹۵ سالگی درگذشت.