بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از کارخانه تولید آب سنگین اراک عصر امروز(شنبه) وارد تهران می شوند.

بازرسان این نهاد ناظر بین المللی با پاسخ مثبت ایران به درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی، قرار است فردا(یکشنبه ۱۷ آذرماه جاری) از کارخانه تولید آب سنگین اراک بازدید کنند.

«علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی و «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز ۲۰ آبان ماه در تهران بیانیه مشترکی را با عنوان «چارچوب همکاری» به همراه یک ضمیمه ۶بندی امضا کردند که براساس آن بازرسان آژانس در اقدامی داوطلبانه از سوی تهران بازدید از کارخانه تولید آب سنگین اراک و معدن گچین را در بندرعباس اجازه یافتند.

سازمان انرژی اتمی با توجه به حسن نیت ایران برای رفع ابهام ها و تأکید بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشور به این درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از کارخانه تولید آب سنگین اراک پاسخ مثبت داده است.

این سومین بازدید، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات آب سنگین اراک خواهد بود.