مجله آمریکایی تایم به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا رهبر جنبش مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی ویژه نامه منتشر کرد.