روز دوم مذاکرات فشرده هسته ای کشورمان با گروه ۱ + ۵ در هوای زمستانی ژنو آغاز می شود.

این در حالی است که روز گذشته دیدارهای دوجانبه و چند جانبه فشرده ای برگزار شد.

دیدار ظریف و اشتون و نیز دیدارهای متعدد دو و چند جانبه از جمله این جلسات بود.

بعلاوه نشست ۱۰ دقیقه ای تیم مذاکراتی کشومان با نمایندگان گروه ۱ + ۵ نیز دیروز برگزار شد.