لوران فابیوس ˈوزیرامورخارجه فرانسه اعلام کرد: به رغم وجود مسائل حل نشده فاصله برای توافق بر سر مسئله هسته ای ایران زیاد نیست.

فابیوس در گفت وگو با رادیو فرانسویˈاروپاˈ با اذعان به پیشرفت هایی در مذاکرات ژنو، مدعی شد: امکان به نتیجه رسیدن در ژنو فراهم نشد.

وی افزود: مذاکرات ادامه دارد و متن توافقی که مورد قبول گروه ۱ + ۵ است، روی میز قرار دارد اما دو سه مسئله همچنان به قوت خود باقی است.

وی اطمینان داد: قدرت های بزرگ کاملا با مسیر مذاکرات موافق هستند وفرانسه دراین پرونده نه ˈمنزویˈ است و نه ˈپیروˈ. فرانسه کشوری مستقل است و در جهت صلح فعالیت می کند.

وی که منابع غربی کشور متبوعش را عامل کارشکنی در مذاکرات سه روزه ژنو میان ایران و گروه ۱ + ۵ می دانند، اعلام کرد: ما قاطع هستیم اما سرسخت نیستیم. امیدوارم به توافق خوبی دست یابیم ما خواهان پیمانی هستیم که ثبات منطقه ای و بین المللی را تضمین کند.

وزیرامورخارجه فرانسه از بیان این که چه چیز در ژنو مانع دستیابی به توافق شد، سر باز زد و گفت: اگر به پیمانی دست نیابیم در چند ماه آینده با معضل مهمی مواجه خواهیم شد.