روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد، گفت وگوی خبری شبکه دو امشب، ۲۰ آبان ماه مذاکرات اجلاس ۱ + ۵ ژنو را با حضور دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، بررسی می کند.

گفت وگوی خبری شبکه دو هر شب بعد از خبر ساعت ۲۲:۳۰ در شبکه دو صورت می گیرد.