در آستانه ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار بیلبوردهای «صداقت آمریکایی» در شهر آمل نصب شده است.

نصب بیلبوردهای صداقت آمریکایی درباره عدم اعتماد به مذاکره با آمریکا در هفته های گذشته در تهران با حرف و حدیثهایی همراه بود و در نهایت منجر به جمع آوری این بیلبوردها شد و از دیروز در آستانه ۱۳ آبان این بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر آمل نیز نصب شده است.

بیلبورد صداقت آمریکایی همزمان در برخی شهرهای کشور نیز نصب شده است که جمع آوری و یا نصب آن با واکنش هایی مواجه شده بود.

این بنر در ورودی پل دوازده چشمه آمل در حالی نصب شده است که مسیر اصلی راهپیمایی امروز مردم این شهر در روز ۱۳ آبان است.

هر ساله مردم آمل راهپیمایی های خود را از مقابل مسجد امام رضا(ع) این شهر آغاز کرده و با گذر از این پل قدیمی به مصلای نمازجمعه شهر آمل می رسند.