جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، با دستور کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی سه وزارت خانه ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فن آوری دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

روحانی را در ورود به صحن مجلس سیدرضا صالحی امیری، علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا به عنوان سه وزیر پیشنهادی و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور همراهی می کردند.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در بدو ورود رئیس جمهور به استقبال وی رفت.

در جلسه امروز رئیس جمهور در دفاع از وزیران پیشنهادی خود سخنرانی کرد، همچنین ضمن سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف، هر یک از وزیران پیشنهادی نیز فرصت خواهند داشت تا در سخنرانی در جلسه علنی از برنامه های خود برای اداره وزارتخانه پیشنهادی دفاع کنند.

در صورتی که بررسی صلاحیت ها در نوبت صبح مجلس به پایان نرسد، ادامه بررسی ها به نوبت عصر مجلس موکول خواهد شد.

پیش از این هر سه وزیر پیشنهادی در هفته های گذشته ضمن حضور در کمیسیون های مختلف مجلس به ارائه برنامه های خود پرداخته و با پاسخ سوالات طرح شده از سوی نمایندگان سعی در رفع شبهات موجود کرده بودند.

پس از پایان بررسی صلاحیت وزیران، به دستور رئیس جلسه صلاحیت هر سه وزیر به رای گذاشته خواهد شد تا تکلیف سه وزارت خانه باقی مانده نیز در این جلسه روشن شود.