علی لاریجانی، به تغییرسیاست های ایران اشاره می کند و در مقابل این پرسش که آیا احمدی نژاد نمی خواست پرونده اتمی ایران حل شود و اکنون حسن روحانی می خواهد، پاسخ می دهد: آنها هم می خواستند ولی تاکتیک ها فرق می کند، آقای روحانی پرونده را خوب می شناسد. علی لاریجانی می پذیرد که تحریم ها تا این اندازه نبوده است و می گوید: در دوره قبل از احمدی نژاد این همه تحریم به ما تحمیل نکرده بودند.

به نوشته لوموند، علی لاریجانی، به هیچ یک از پرسش های خبرنگارلوموند، درمورد آزادی احتمالی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آینده برنامه های هسته ای، چگونه ایران مذاکرات را پیش خواهد برد پاسخ روشن و قابل توجهی برای غربی ها ارائه نمی کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد دلیل ممنوعیت سید محمد خاتمی از خروج می گوید: من فکر می کنم که دولت احمدی نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی ازآنها بود و فکر می کنم که این مسئله به آسانی قابل حل است.

علی لاریجانی، درمورد سپاه پاسداران می گوید: در مورد نقش سپاه در اقتصاد ایران اغراق شده است، سپاه پاسداران دارای فناوری است که می تواند تونل بکند و در آن لوله نفت و لوله گاز کار گذارد ولی ما پتروشیمی داریم، ذوب آهن داریم که آنها با آن رابطه ای ندارند. وی می افزاید: ما ازسپاه می خواهیم که به اقتصاد رقابتی لطمه وارد نکنند.

علی لاریجانی درباره نقش و نفوذ سپاه پاسداران در سیاست در جمهوری اسلامی می گوید: آنها در سیاست دخالت نمی کنند، آنها تنها به دادن مشورت به ما بسنده می کنند. خبرنگار از لاریجانی می پرسد: پس چگونه بود که فرمانده سپاه پاسداران تماس تلفنی روحانی با اوباما را مورد انتقاد قرارداد، لاریجانی می گوید که سخنان فرمانده سپاه، نشان دهنده حسن نیت وی بوده است. لاریجانی درمورد اقدامات رئیس جمهور، می افزاید: در سنت ما هرگاه پدری درامور فرزند خود دخالت کند آن را به تحقیر فرزند تعبیر نمی کنیم بلکه آن را به پای نیت خوش برای فرزند می گذاریم.