به گزارش ملت ایران، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در تازه ترین گزارشش در مورد سفر به نیویورک، در صفحه فیسبوک خود نوشت:

دوستان سلام

ساعت ۸ و نیم صبح جمعه به وقت نیویورک و ۴ بعدازظهر به وقت ایران عزیز است. نمی دانم دقیقاً کجا هستم و یا ساعت به وقت محلی چیست. قرار بود گزارش بعدی را در تهران بنویسم. اما متوجه شدم که هواپیما امکان وصل شدن به اینترنت را دارد. لذا از فاصله ۱۰هزار متری از سطح دریا در میان اقیانوس اطلس مراتب ارادت خود را تقدیم می کنم. پرواز از نیویورک ۳ ساعت تأخیر داشت و ممکن است به پرواز بعدی به تهران نرسیم. به هرحال به یک شکل باید خود را به تهران برسانیم چون از صبح شنبه باید پشت سر هم در جلساتی با رییس محترم جمهور، دبیر محترم شورای امنیت، ریاست محترم مجلس و شورای معاونین وزارت امورخارجه و بعد هم در برنامه زنده سیما شرکت کنم.

به هر حال، مقصود فقط عرض سلام بود از این بالا.

خدا یار و نگهدار شما و ایران عزیر باد