ملت ایران: محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به مهمترین کار جلسه روز یکشنبه آینده این کمیسیون گفت: برنامه ریزی کرده ایم تا آقای ظریف وزیر امور خارجه در جلسه روز یکشنبه هفته آینده کمیسیون امنینت ملی حضور یابد.

وی ادامه داد: قرار است آقای ظریف در این جلسه در خصوص دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در نیویورک و در حاشیه اجلاس سازمان ملل انجام شده است، توضیحاتی به نمایندگان و اعضای کمیسیون ارائه دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهار داشت: در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون، مواردی در خصوص سفر رئیس جمهور به نیویورک و همین طور چگونگی اقدامات عملی برای تامین امنیت هر چه بیشتر مرزهای کشور مواردی مطرح می شود.

جوکار خاطرنشان کرد: قرار است در این جلسه در خصوص سفر اعضای کمیسیون به نطنز و بازدید از مرزهای شرقی کشور نیز مطالبی عنوان شده و در مورد آنها تصمیم گیری شود.