به گزارش سرویس سیاسیملت ایران: بنا به اعلام منابع فلسطینی، در حمله نیرو های اسراییل به دو فلسطینی در مرز میان نوار غزه و اسراییل، یک نفر کشته شده است.

اسراییل نیز اعلام کرده که سربازان ارتش این رژیم به دو نفر که در حال آسیب رساندن به موانع فلزی در مناطق مرزی بودند، آتش گشوده اند. این موانع فلزی دارای تابلو هایی بودند که بر روی آنها علائم مناطق خطرناک درج شده بود.

این واقعه در بیت هانون در مناطق شمال شرقی رخ داده است.

هنوز ماهیت این دو نفر مبنی بر نظامی بودن یا غیر نظامی بودن مشخص نیست. از زنده و یا مرده بودن نفر دومی که مورد تیر انداری واقع شده، خبری منتشر نشده است.

اسراییل از مناطق مرزی در نوار غزه به شدت مراقبت کرده و اجازه رفت و آمد به آن را نمی دهد. مقامات اسراییل اعتقاد دارند که این کار را برای جلوگیری از حمله است.

از نوامبر ۲۰۱۲ و پس از خاتمه آتش بس میان اسراییل و نیروهای شبه نظامی در نوار غزه، نشونه های متناوب دراین منطقه همچنان ادامه دارد.