به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: نامدار صداقت با اعلام این خبر گفت: در اجلاس رباط قرار است مهمترین مسائل و موضوعات شهرهای جهان مورد بحثو بررسی قرار گیرد و در چارچوب همکاری های مشترک برای این مسائل برنامه ریزی شود.

نماینده تهران در مجمع شهرداران جهان افزود: امروز شهر تهران به یکی از فعال ترین و اصلی ترین ارکان نهادهای بین المللی شهری مبدل شده به گونه ای که ریاست بخش غرب آسیای مجمع شهرداران جهان، عضویت در هیئت مدیره و اجرایی تشکل های مختلف بین المللی نظیر اتحادیه شهرداران کشورهای اسلامی، مجمع شهرداران جهان، سازمان جهانی متروپلیس به تهران اعطا شده است همچنین دبیرخانه دائمی مجمع شهرداران آسیا هم در تهران قرار دارد.

صداقت با بیان اینکه طی ماه های آینده شاهد رخدادهای مهمی در حوزه دیپلماسی شهری تهران خواهیم بود، خاطرنشان کرد: در اجلاس رباط همچنین ریاست بعدی مجمع شهرداران جهان نیز انتخاب می شود.

گفتنی است، دومین اجلاس شهرداران جهان اواخر مهرماه در رباط پایتخت مراکش برگزار خواهد شد.