تابناک:دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران بامداد چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد.