مقامات ارشد شرکت کننده در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل امروز برای شرکت در ضیافت نهار دبیرکل سازمان ملل دعوت بودند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دلیل سرو مشروبات الکلی از حضور در نشست خودداری کرد.

این در حالی است که گمانه زنی هایی درباره دیدار احتمالی روحانی و اوباما در این مراسم مطرح شده بود.

گفتنی است در گذشته نیز مقامات جمهوری اسلامی ایران از حضور در کلیه ضیافت های بین المللی که در آن نوشیدنی الکلی سرو شده امتناع کرده اند.