ملت ایران: دکتر ظریف به مناسبت روز جهانی صلح در صفحه توئیتری منسوب به وی بر حذف خشونت و افراط گرایی و اهمیت گفتگو تاکید کرد.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به مناسبت روز جهانی صلح نوشت: «در روز بین المللی صلح به فرزندان خود بیهوده بودن جنگ، طرد افراط گرایی و ضرورت گفتگو و تعامل را آموزش دهیم.»