به گزارش سرویس سیاسیملت ایران: به گفته مقامات، ارشدترین افسر پلیس زن در ولایت هلمند افغانستان، هدف گلوله قرار گرفته است.

این حمله توسط افراد مسلح ناشناس صورت گرفته و باعثشده تا این مقام ارشد نظامی به شدت زخمی شود. گفته می شود که شخص تیر انداز بر روی یک موتور سیکلت اقدام به شلیک گلوله کرده است.

حمله به ستوان نگار که با نام خانوادگی خود شناخته می شود در حالی اتفاق می افتند که سلف زن وی قبلا به قتل رسیده بود.

سخنگوی والی هلمند گفته است که این زن ۳۸ ساله، در روز یکشنبه در نزدیکی مقر پلیس در مرکز استان، هدف گلوله قرار گرفته است.

این مقام نظامی به سرعت به بیمارستان منتقل شده و امید زیادی برای زنده ماندن وی وجود دارد. بنا به گزارش‌ها گلوله به گردن وی اصابت کرده است.

ستوان نگار به عنوان یک زیر بازرس در اداره پلیس تحقیقات جنایی در هلمند خدمت می کرده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید خشونت علیه زنان بیش از دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است.

کشورهای کمک کننده به افغانستان درمورد در معرض خطر بودن حقوق زنان این کشور با وجود خروج نیرو های ناتو در سال آینده، ابراز ترس کرده اند.