ملت ایران: اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در دومین جلسه این شورا با ۱۶ رای " محمد باقر قالیباف " را به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند.