به نقل از شبکه تلویزیونی راشاتودی، نمایندگان موافق و مخالف دولت در پارلمان اوکراین در جلسه ای که به منظور بررسی لایحه جنجالی استفاده رسمی از زبان روسی در مناطق شرقی و جنوبی این کشور بود، به درگیری و نزاع فیزیکی پرداختند.

بر اساس این لایحه جنجالی، زبان رسمی نهاد های دولتی مانند مدارس، بیمارستان ها و دادگاه ها در مناطقی که اکثریت آنها به زبان روسی و غیر اوکراینی تکلم می کنند، به زبان اکثریت ساکنان آن تغییر خواهد کرد.

اینجا مجلس است یا چاله میدان؟؟؟