به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، روز گذشته مهدی حجت در جلسه منتخبین شورای شهر از اعضا دور چهارم خداحافظی کرد.

مهدی حجت که در دور چهارم شورای شهر منتخب شده بود بعد از انتخاب نجفی به عنوان ریاست میراثفرهنگی به سمت قائم مقام سازمان میراثفرهنگی منصوب شد.