مشاور رییس جمهور با بیان اینکه اولین جلسه هیات دولت یازدهم روز یکشنبه برگزار می شود، گفت: سرپرست سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان به زودی انتخاب و معرفی و ۱۵ وزیر کابینه روحانی هم از صبح روز شنبه در وزارتخانه های مربوط مستقر می شوند.

محمدرضا صادق، مشاور رییس جمهور، در پاسخ به سوالی درباره برگزاری اولین جلسه هیات دولت یازدهم گفت: اولین جلسه هیات دولت یازدهم روز یکشنبه برگزار می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین سرپرستان وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفت: آقای رییس جمهور این موضوع را در دست بررسی دارند و به زودی سرپرستان این وزارتخانه ها تعیین و در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.


مشاور رییس جمهور افزود: البته از صبح فردا ۱۵ وزیری که از مجلس رای اعتماد گرفته اند، در وزارتخانه ها مستقر می شوند. صادق در پاسخ به این سوال که اولین جلسه هیات دولت چه زمانی و کجا تشکیل می شود، گفت: در اولین فرصت در این زمینه هم تصمیم گیری خواهد شد و به اطلاع مردم خواهد رسید. وی از رسانه ها خواست تا از گمانه زنی درباره سرپرستان وزارتخانه ها و جلسه هیات دولت خودداری کنند.