ملت ایران، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام درباره ی دلیل موفقیت انقلاب اسلامی در مقایسه با نهضت های ملی گذشته در ایران گفتند: «این به برکت شخص امام و شخصیت امام و به برکت احکام و قوانینی بود که امام بزرگوار ما(رضوان الله تعالی علیه) به آنها متکی بود و جمهوری اسلامی را بر آن اساس به وجود آورد». آقای قاسم تبریزی، رئیس بخش تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی کتابخانه ی مجلس شورای اسلامی در این گفتار برخی تفاوت های رهبری در انقلاب اسلامی با رهبری در مشروطه را برشمرده است:

یکی از وجوه ممیز و شاخص رهبری و مدیریت سیاسی امام خمینی رحمه الله چه در هنگام شروع نهضت در سال ۱۳۴۱ و چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن، بهره گیری دقیق و موشکافانه از تجارب تاریخی بوده است. ایشان درک بالایی از مقاطع تاریخی پیش از خود داشته اند. البته منظور ما از تاریخ در این جا نه معنای علم روایی رایج بلکه شناخت ماهیت جریان های تاریخ ساز یا انحراف های موجود در تاریخ است. به همین دلیل، توجه به این خصوصیت ایشان در تحلیل شیوه ی رهبری حضرت امام رحمه الله امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد.

در همین راستا یکی از نقاط ویژه ی تمرکز و دقت امام رحمه الله در حوادثتاریخی بحثمشروطه، مراحل و علل انحراف آن می باشد. اگرچه این بحثابعاد وسیع تری دارد و تحقیق و تعمق بیشتر و دقیق تری را می طلبد. با در نظر داشتن این مقدمه، اگر روند رهبری علما و وقایع منتهی به پیروزی انقلاب مشروطه را با روند رهبری امام رحمه الله و پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه کنیم می توان به چند نکته ی مهم اشاره کرد:

۱. انقلاب مشروطیت و حرکت ملت در آن زمان، انقلابی علیه مظالم استبداد محسوب می شد که ماهیت آن تغییر رژیم نبود. در واقع به نوعی تحدید استبداد با تمسک به تشکیل مجلس و قانون گرایی بود. در حالی که امام رحمه الله قائل به این بودند که نظام سلطه باید به طور کامل از میان برود و حکومت صددرصد اسلامی حاکم شود. ضمن این که حاکمیت از آن قانون خدا و تحقق آرمان های اسلام است.

۲. ابهام در ایدئولوژی در ماجرای مشروطه موجب شد تا در میانه های راه، امر بر مردم مشتبه گردد. در واقع در انقلاب مشروطه دو جریان اسلامی داشتیم؛ یک جریان - مانند آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی - معتقد بود که ما می توانیم قوانینی داشته باشیم که تعارض با دین نداشته باشد. یک جریان هم مانند آیت الله شیخ فضل الله نوری تأکید داشت که باید این نضهت و انقلاب، قوانینش را از قرآن و منابع اصیل اسلامی الهام بگیرد نه این که با آن ها تعارض نداشته باشد. این دو نگاه، اگرچه هر دو جهت اسلامی و دینی داشت ولی موجبات سردرگمی توده های مردم و سوءاستفاده ی دشمنان را فراهم نمود.

اما امام با سرلوحه قرار دادن تجربه ی مشروطه و تجربه ی نهضت ملی شدن نفت و با نظریه پردازی در حوزه ی حکومت اسلامی، به صراحت بر حضور ولی فقیه در رأس حکومت و تدوین قوانین بر اساس مبانی اصیل قرآنی و روایی توسط خبرگان دین و روحانیت تأکید کرد و به نوعی نهضت را صددرصد اسلامی کرد. چنین نظریه ای اگرچه شاید غایت آمال مراجع و روحانیون عصر مشروطه بود، اما در آن زمان مطرح نگردید. در واقع ایدئولوژی و استراتژی امام رحمه الله که همان نظریه ی «ولایت فقیه» است، از بطن مکتب بیرون کشیده شده بود و همچون مشروطه یک الگوی اقتباسی نبود.

۳. امام رحمه الله به هیچ وجه وارد مصالحه و تسامح با گروه ها و احزاب نشد. حتی در جریان دیداری که آقای مهندس بازرگان و دکتر سنجابی با ایشان در پاریس داشتند، امام رحمه الله فرموده بودند این ها اول باید حکومت سلطنتی را نفی بکنند و انقلاب اسلامی را ملی بدانند بعد بیایند و صحبت کنند. در همان زمان سردمداران جریان کمونیسم و توده ای ها هم خیلی تلاش کردند تا با امام رحمه الله ارتباط و مذاکره برقرار کنند ولی ایشان حاضر به این امر نشد.

ایشان حتی در اولین مصاحبه ی خود با لوموند فرمودند: «من به پیروان ام گفته ام که به هیچ وجه با کمونیست ها همکاری نکنید». یعنی نه با چپ حاضر به مصالحه شد و نه با راست. این صراحت، صداقت و سیاست امام رحمه الله بود که تا پایان هم اصالت را به گروه ها و جریانات ندادند. ایشان آزادی فعالیت احزاب، گروه ها و سازمان ها را در چهارچوب قانون اساسی پذیرفتند ولی همواره تأکید کردند که امکان و زمینه های خیانت را به آن ها نمی دهیم

۴. حس دشمن شناسی امام خمینی رحمه الله برخلاف بسیاری از علمای عصر مشروطه در سطح بسیار بالایی قرار داشت. ایشان از همان ابتدا تأکید کرد که آمریکا ام ّالفساد است و هرچه گذشت این مسأله بر همگان آشکارتر شد. جیمز بیل در کتاب «شیر و عقاب» تعبیر جالبی به کار می برد. او می گوید: وقتی آیت الله خمینی می گوید آمریکا شیطان بزرگ است یعنی در آمریکا ایدئولوژی شیطانی حاکم است و در ایران ایدئولوژی الهی. موضوع دشمن شناسی، خاصه شناخت دشمن اصلی یکی از مهم ترین شاخص های امام راحل بود.

۵. دقت امام رحمه الله در شناخت معاند، مخالف و منتقد استثنایی بود. اگر کسی در نقد نظام فعالیت می کرد، تا زمانی که دست به توطئه نمی زد، امام رحمه الله با او کاری نداشت. اما در مقابل معاندین و توطئه گران به هیچ وجه کوتاه نمی آمد. در مورد اصول اصیل اسلام و انقلاب به هیچ وجه با کسی رودربایستی نداشت و اگر احیاناً فردی یا جریانی پیدا می شد که از موارد ذکر شده تخطی می کرد امام رحمه الله به سختی با او مقابله می کرد. این مقوله ای بود که ما در مشروطه به جز موارد معدودی چندان اثری از آن نمی بینیم.

فرهنگ نیوز