به گزارش ملت ایران،علی رضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تنها گزینه پیشنهادی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای تصدی ریاست کمیسیون اصل نود، محمد علی پورمختار نماینده کبودرآهنگ است و شخص دیگری کاندیدای ریاست کمیسیون اصل نود نیست.

امروز قرار است بعد از گذشت تقریبا یک ماه از آغاز سال دوم مجلس، رئیس کمیسیون اصل نود در جلسه علنی مشخص شود این در حالی است که روسای سایر کمیسیون ها در ماههای گذشته انتخاب شده اند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با پیشنهاد و معرفی هیات رئیسه مجلس به صحن علنی و رای اعتماد نمایندگان انتخاب می شود.

پیش از این نیز پور مختار رئیس این کمیسیون بوده است.