مقامات حمل ونقل هوایی عراق از بازرسی یک هواپیمای ایران که در مسیر سوریه بوده است خبر دادند.

کریم النوری " مشاور وزیر حمل ونقل عراق در بیانیه ای با اعلام خبر بازرسی هواپیمای باربری که خاک ایران را برای پرواز به سوریه ترک کرده بود اذعان داشت: در این هواپیما تنها مواد پزشکی وکمک های بشردوستانه یافت شد.

گفتنی است یکشنبه گذشته هم مقامات حمل ونقل هوایی عراق یک هواپیمای روسی را در مسیر سوریه متوقف و آن را بازرسی کردند.